Śląskie stwory i potwory
O projekcie
Śląskie Stwory i Potwory to projekt, który ma na celu zebranie i utrwalenie wiedzy o lokalnych mitach i  przesądach, jako o części niematerialnego dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska.
Założenia

Utopek, skarbnik, bebok, strzyga - to demony, które straszyły mieszkańców na Górnym Śląsku. Co do dzisiaj przetrwało z dawnych wierzeń? Jak wyglądały stwory, gdzie można było je spotkać i jak chroniono się przed nimi? W ramach projektu odbyliśmy 8 wywiadów pogłębionych ze starszymi mieszkańcami Powiatu Gliwickiego. Rozmawialiśmy z nimi o stworach i potworach, bohaterach lokalnych baśni, legend i przekazów ludowych. Zebrane opowieści wykorzystamy do stworzenia Mapy Śląskich Potworów. Zebrane materiały oraz spisane legendy wykorzystaliśmy do przeprowadzenia 12 warsztatów w formie teatru Kamishibai dla uczniów szkół podstawowych. 

Mapa stworów

Na mapie znajdziecie wizerunki straszydeł wraz z miejscem ich występowania oraz legendami. Mapa została przekazana bezpłatnie dla wszystkich szkół podstawowych w Powiecie Gliwickim. Jest ona dostępna do pobrania w wysokiej rozdzielczości na naszej stronie internetowej. Elektroniczna wersja mapy zostanie przekazana nieodpłatnie wszystkim szkołom podstawowym w województwie śląskim

Warsztaty
edukacyjno-kulturalne

Zorganizowaliśmy 12 warsztatów dla uczniów szkół podstawowych Powiatu Gliwickiego. Podczas zajęć uczniowie poznali legendy o stworach i potworach, a wzięli udział w zajęciach artystycznych w formie teatru obrazkowego Kamishibai. Technika teatru Kamishibai polega na opowiadaniu historii, wykorzystując plansze z obrazkami oraz drewniany parawan, za którym przedstawiane są kolejne fragmenty legend . 

Beneficjent: Instytut Pracy i Edukacji
Projekt realizowany od 1.04.2021 do 15.10.2021.
Wartość projektu: 39 500 zł
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021.